Very Young Learners Speaking and Listening Exam

 • Very Young Learners Speaking and Listening Exam

  VYLE Sample Exam
  VYLE Candidate Report TR
  VYLE Candidate Report EN


  Merhaba,

  International Exam Centre Quality English tarafından onaylı sınav merkezidir Bu onayla birlikte yapmakta olduğumuz çalışmaların kalitesi akredite edilirken bundan sonra yapacağımız çalışmaların da saygın bir kuruluş olan Quality English tarafından denetlenmesini ve tüm çalışmalarımızın uluslararası geçerliliğe sahip olmasını sağlayacaktır

  Ölçme-Değerlendirme öğrenme sürecinin en önemli unsurudur. Hedefleri yüksek olan eğitim kurumları kendi iç değerlendirmelerinin yanı sıra, dış değerlendirmelerin de öğrenme sürecinde önemli ve değerli bir veri olduğunu, eğitim programlarını zenginleştirdiğini ve uluslararası bir düzeye taşıdığını kabul ederler.

  Hazırlamış olduğumuz Küçük Yaş Grubu Konuşma Sınavları, anasınıfı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizin İngilizce becerilerini değerlendirmektedir. Yoğun İngilizce programı uygulayan okullar tarafından tercih edilen sınavlarımız, anasınıfı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin dil becerilerini dışarıdan objektif ve tarafsız bir kurum tarafından değerlendirme ile ölçmek isteyen eğitim kurumlarımıza bu olanağı sunmak üzere hazırlamıştır ve 1. ve 2. dönem sonunda olmak üzere yılda iki kez uygulamayı teklif etmekteyiz.

  Sınavlarımız öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini ölçmektedir. Sınav soruları ana sınıfları ve ilkokul 1. ve 2. sınıf kazanımlarından yola çıkarak hazırlanmıştır. Öğrenciler bireysel olarak değerlendirilir ve her bir sınav 8-10 dakika sürer. Sınav içeriğinde; kişisel soruları cevaplama, gösterilen nesnelerle ilgili soruları cevaplama, bir nesneyi tasvir etme, sınav esnasında dinlediği kısa bir hikâye ile ilgili soruları cevaplama ve gösterilen resimlerden (her bir resim ile ilgili bir ve üç kelime arası) kısa bir hikâye oluşturma olmak üzere 5 bölüm vardır. Öğrencileriniz dinlediğini anlama ve ilgili sorulara cevap verebilme ve dili kullanabilme alanlarında değerlendirilir.

  Birinci dönem sonunda yapmayı teklif ettiğimiz sınav sonucunda, eğitim kurumuna öğrencilerin bireysel performansını gösteren güçlü ve güçlendirilmesi gereken alanlarının detaylı raporlaması sunulur. İkinci dönem sonunda yapmayı teklif ettiğimiz sınavda eğitim kurumuna aynı raporlama sunulduğu gibi, ayrıca her öğrenciye IEC tarafından başarı sertifikası verilir.

  Çocuğunuzun dünya vatandaşı olması yolunda en önemli adım olan İngilizce öğrenme yolculuğunda International Exam Centre olarak sizlere destek olmaktan mutluluk duyacağız.

  IEC ASSESSMENT ENGLISH VYLE SINAV TABLOSU
  Kindergarten Speaking & Listening
  Grade 1 Speaking & Listening
  Grade 2 Speaking & Listening